jueves, 15 de septiembre de 2011Manel Fontdevila Público 15 setembre 2011

miércoles, 7 de septiembre de 2011


RUBALCABA HA D’EXIGIR AL GOVERN ZAPATERO INICIAR ARA LA REFORMA DEL SISTEMA IMPOSITIU.La maquina propagandística liberal no cessa de difondre el missatge de l’austeritat, de la reducció de la despesa pública com a quelcom inevitable davant de l’endeutament de les administracions.
Un endeutament ,que cal recordar,va ser provocat pel rescat del sistema financer i l’aplicació inicial d’estímuls per evitar la depressió.
Els governs autonòmics anuncien i treuen pit de la reducció dels pressupostos que gestionen.
Afirmen, que no disminuiran les partides de serveis social, alhora que retallen serveis sanitaris, socials,educatius i redueixen les prestacions socials.
Però la economia no acaba de recuperar-se i l‘amenaça d’una severa recessió es cada de vegada més certa.


L’endeutament de les administracions s’ha de resoldre ampliant la base fiscal del nostra sistema.
En primer lloc que paguin tots els que han de pagar
Lluitar contra la economia submergida i sobretot contra l’evasió fiscal. “les termites fiscals “ que va denominar l’economista Vito Tanzi.
Els que arriben a no pagar pràcticament res a través d’exempcions, deduccions,desgravacions son els rics els que precisament haurien de pagar més.
En segon lloc fer que paguin mes els que guanyen més i mes tenen.
Els rics paguem proporcionalment menys impostos que els treballadors les empreses només el 10% pels seu beneficis.
Si com ha fet Vicenç Navarro comparem Espanya amb Suècia les xifres son molt clares de qui ha de contribuir més al finançament de la despesa pública.
Un Enginyer de la SEAT tributa el 75% del que ho fa un enginyer de la Volvo en el seu país.
Un ric a Espanya tributa el 20% del que tributa el ric a Suècia.
Ara que el Zapatero i Rajoy volen reformar amb urgència la Constitució es bo recordar el que diu.
En el preàmbul fixa com objectiu “promoure el progrés de la cultura i de l’economia per assegurar a tothom una digna qualitat de vida” .
En l’article 31 estableix que tothom a de contribuir al sosteniment de les despeses publiques d’acord am la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà l’abast confiscador.
En l’apart 2 del citat article que la despesa pública realitzarà una assignació equitativa dels recursos públics , i la programació i l’execució respondran als criteris d’eficiència i economia.


El que es urgent es una reforma estructural del nostra sistema fiscal per fer realitat el que estableix la Constitució.
Incrementar els ingressos de les Administracions mitjançant un sistema impositiu més just es l’alternativa viable a les retallades socials i la solució per dotar al Estat de més instruments per lluitar contra l’atur.
Rubalcaba ho sap i ha d’exigir que es faci ara amb urgència no pot deixar-ho com a promesa electoral.
Deixar-ho com a promesa electoral es poc creïble per la quota de responsabilitat que l’hi correspon assumir en les polítiques desenvolupades fins fa poc per el govern.


Company Rubalcaba ,el que urgeix es ajudar a trobar feina als 5 milions d’aturats.


ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES NO SON MERCADERIES.
La enèsima reforma laboral del govern Zapatero es un nou atemptat contra la dignitat dels treballadors i contraria a la finalitat de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948.
Aquesta declaració, fruit del pacte entre el capital i el treball pretén que els essers humans no poden ser tractats com mercaderies en les lleis de mercat.
justificar que per reduir l’atur cal rebaixar els drets dels treballadors a extrems que s’aproximen a l’esclavitud es intolerable.
Salaris de contractes de formació fins els 30 anys i eliminar el límit d’anys de prorroga de contractes temporals deixen al treballador totalment indefens davant del poder empresarial.
Mai ha estat tan barat per una empresari contractar legalment un treballador o treballadora.
I a més, els governants toleren el treball negre que representa el 25% del PIB.CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

article 10
1. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de la pau social.

2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya


article 35

1. Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i les de la seva família, sense que en cap cas pugui fer discriminació per raó de sexe.