miércoles, 28 de diciembre de 2011

HUMOR 2011  


PÚBLICO 28 DE DICIEMBRE DE 2011

miércoles, 21 de diciembre de 2011


EL DEBAT DEL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT HA DE SER PER EL PSC L’INICIÍ  D’UNA ACCIÓ POLITICA COHERENT AMB ELS VALORS I PRINCIPIS SOCIALISTES.

Tancat el parèntesis de les eleccions i del congrés socialista, s’inicia el debat en el parlament per a l’aprovació del pressupost 2012 de la Generalitat.
Un debat important pel futur dels ciutadans i ciutadanes i que hauria de marcar el nou rumb dels socialistes catalans.
El  renovat PSC ha de presentar un projecte de pressupost clarament socialdemòcrata  i alternatiu al neoliberal  de CiU.
La pujada de preus de serveis bàsics com al transport públic , l’increment de taxes i nou copagament en els medicaments son les trets definidors d’una fiscalitat regressiva que augmentarà les desigualtats socials.
Una vegada més ,son els mes febles que paguen la denominada consolidació fiscal.
El nou equip dirigent del PSC tenen al davant la oportunitat d’afirmar una alternativa progressista d’esquerra.
La actitud dialogant i d’estendre la mà del PSC no ha de ser-ho al preu de fer-se còmplice d’un política pressupostaria que perjudica greument als treballadors i treballadores.
La credibilitat d’una nova política , d’un gir a l’esquerra ,té aquí l’ocasió de ser posada en practica.
El debat pressupostari ha de ser pel el meu partit, l’inicií duna acció política coherent amb els valors i principis socialistes.

jueves, 1 de diciembre de 2011


DEVALUAR A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.

Andrés Rábago El Roto en unas de sus viñetas escribe “si no se puede devaluar la moneda, habrá que devaluar a la gente”.
La nueva reforma laboral que se propone aprobar el PP tendrá como consecuencia una nueva merma de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Una nueva devaluación del valor del trabajo para incrementar el beneficio del capital.
Este es el impacto previsible con toda seguridad de una reforma que se presenta como necesaria para disminuir el desempleo.
El impacto previsible es la generalización de trabajadores con contratos y empleos basuras que sustituirán a  los que tienen un contrato más decente.
El balance final no será un incremento del empleo, como ya ha sucedido con las anteriores reformas laborales.
Ante esta nueva amenaza, de rebaja de condiciones laborales, los sindicatos se muestran impotentes e incapaces de articular una respuesta colectiva de los trabajadores de todos los sectores de la actividad económica.
Como afiliado de UGT no me siento representado.
UGT y CCOO deberían plantearse en serio una refundación de sus modelos organizativos y de generación de ideas.