jueves, 16 de mayo de 2013
4 RAONS PER A  RECOLZAR”EL PROCES CONSTITUENT”.


1)RESOLDRE LES MANCANCES DE LA TRANSICIÓ  DE LA DICTATURA A LA DEMOCRÀCIA.


Els 35 anys de democràcia no han permès la efectiva realització d’un estat social i democràtic.

La monarquia, institució anacrònica, i els privilegis de la religió catòlica han de deixar el pas a una república laica.

L’organització territorial de l’estat ha de resoldre la plurinacionalitat d'Espanya.

2)ATURAR LA “REVOLUCIÓ BURGESA”.

"Per ser" el capitalisme es desigualtat social.

La aliança de classe de la burgesia Catalana, Espanyola i Europea està portant a terme una “revolució burgesa “ que pretén incrementar els seus privilegis en detriment del benestar de la immensa majoria del poble.


Catalunya es troba immersa en una greu situació d'emergència social.


3)TORNAR LA SOBIRANIA AL POBLE.

Les polítiques dels governs Català, Espanyol i Europeu no responen a cap mandat electoral.

Les tecnologies de la informació i comunicació permeten  una democràcia directa i permanent amb un nou rol i organització de les institucions representatives i de la jurisdicció constitucional.

L’autodeterminació d’un poble es el seu dret a decidir, que no necessàriament vol dir independència, com diu el manifest,“quin model d’estat i de país és el que es desitja”.

4)MOBILITZAR  UNA MAJORIA SOCIAL PER INICIAR UN PROCÉS CONSTITUENT.

A Catalunya existeix una majoria de persones amb ideologia progressista , de persones que es mobilitzen al carrer per a rebutjar les polítiques neoliberals.

Els partits d’esquerre presents a Catalunya estan demostrant la seva paràlisi i incapacitat per acordar un programa comú per a un govern alternatiu a la dreta catalana.

La mobilització d’homes i dones de partits d’esquerre i moviments socials, en una candidatura unitària ha de fer possible una majoria parlamentaria per fer de Catalunya un model de societat republicana, progressista, amb justícia social, autèntica igualtat d’oportunitats i democràcia real.

jueves, 9 de mayo de 2013

DRET A LA REBEL·LIÓ.
En la política de la troika que s’imposa als governs dels estats de la UE no figuren, com exigència de compliment per part dels estats membres, cap objectius relatius a la creació d’ocupació o de límit de taxa d’atur.
Ben al contrari s’obliga als estats a complir un percentatge de dèficit públic que impliquen retallades drets laborals i socials.
Les persones, el seu benestar no forma part dels objectius de la política de la troika.
Gaudim d’una ciutadania Europea i Espanyola, tenim un conjunt de normes Europees i nacionals que recullen drets Fundamentals i principis rectors del nostra model d’estat de dret social.
Aquest conjunt de normes no son tingudes en comptes a l’hora de dissenyar la política europea.
El drama de 6.270.000 persones sense feina no s’estima com incompliment d’objectiu polític. 

El dret a la resistència del que es titular el poble va ser teoritzat pel  filosofo John Locker  en el seu llibre "Dos Tractats del Govern Civil", es fonamenta sobre els fets següents:
"El govern ha d’exercitar-se amb el consentiment dels governats.
El govern és obra del poble i el poble ho mantindrà per assegurar el seu ben comú que no es vulneri".
L'acció del govern Rajoy incomplint, de forma absoluta, el seu programa electoral i la gestió realitzada a cop de decret llei, usurpan les atribucions legislatives del congrés de diputats, esta trencant l’imperi de la llei en el qual es va fundar el pacte la constitució.

No hi ha dubte tenim dret a la resistència i a rebel.larnos.