miércoles, 29 de agosto de 2012


Una canallada del govern del PP respecte als joves.
Canalla : persona menyspreable i malvada. El Pla Prepara va néixer en 2011 com a “última xarxa de seguretat” durant 6 mesos per aquells aturats que han esgotat totes les prestacions i subsidis possibles.
Després de molt dubtes i d'espera en Rajoy va accedir a continuar amb el pla però "millorant la seva eficàcia".
La prórroga finalment aprovada pel govern del PP afegeix nous requisits que  haurà de complir la persona en situacio d'atur per a beneficiar-se de l'ajuda, la qual s'ha incrementat a 450€.

En primer lloc ho podrà demanar una persona en situació d'atur de llarga durada, és a dir, que hagi passat 12 dels últims 18 mesos sense feina. 

En segon lloc, els seus ingressos, així com els de tots els membres de la seva família, no podran superar els 481 euros , quantitat equivalent al 75% del salari mínim interprofessional de 600 euros. 
A tal efecte s'haura de sumar les rendes de tota la família, inclosos els pares, en cas que convisquin amb els integrants de la unitat familiar. Fins ara, només s'incloïa en aquest càlcul al cònjuge i als descendents. 

I finalment, l'aturat haurà d'acreditar que ha buscat activament ocupació des que va esgotar la seva prestació fins que va demanar l'ajuda. 

Més de la mitad dels joves del nostre país no troben feina i molts dels que tenen un treball ho han aconseguit acceptant un contracte laboral en condicions precàries i salaris tant baixos que no han pogut emancipar-se i han de continuar vivint amb els seus pares.

Els que varan arrivar a tenir una ocupació i que ara es troven a l'atur es veuràn especialment afectats per a l'aplicació d 'aquests requisits.

Al greuge de no tenir feina i d'haver de tornar a viure amb els seus pares s'afegeix l'agravant establert pel  pla prorrogat que els farà sentir-se encara més depenent de la seva família.

La dreta, sense pietat i coherent amb altres mesures que fan  pagar les conseqüències de la crisis als mes febles, aprofundeix en l'abatiment emocional que provoca en tota persona la seva situació  d'aturat.
El PP vol que el jove aturat, a més de sentir-se inutil i sense possibilitat de portar endavant un projecte professional i personal , es senti depenent  dels seus pares.

Una autèntica canallada del govern respecte als joves.

sábado, 25 de agosto de 2012


Com podem guanyar la batalla de les ideees per una societat igualitaria i solidaria?

Recordant a Gramsci els progressistes hem de guanyar la batalla de les idees per  a substreure a les classes populars de la ideologia neoliberal qu'imposa una agenda d'enderroc de l'estat del benestar.
El PP i CiU afirmen cínicament que no qüestionent l'estat del benestar i fins tot que les retallades qu'apliquen son necessàries per a garantir la seva continuïtat.
Dirigents d'aquests partits de dreta ens diuen:
Que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats i que no es podem permetre el luxe de la llei de la dependència i que la salut es una qüestió privada .
Exposen la necessitat de l'austeritat entesa com a estalvi i no com gastar millor, exigeixen rigurositat en les despeses però no en els ingressos. 
La dreta ha imposat la seva agenda d'acció política que pretén aprofitar les consequencies de la crisis capitalista per fer reformes de l'estat de la societat cap al seu model i fer realitat els seus valors de desigualtats , d'individualisme ,de privilegis de classe. 
L'ideologia conservadora esta guanyant la batalla de les ideees amb la finalitat d'incrementar el seu poder i ho fa aconseguint que les seves afirmacions s'incorporin en el discurs de persones d'ideologia progressites de dirigents del PSC i PSOE.
La dreta esta guanyant la batalla de les idees i fa possible que aquesta crisis del capitalisme, tal com la van definir al seu inici personalitats rellevants de la dreta com a Sarkosy, s'ha transformat en una regressió del model d'estat de benestar ,de les relacions laborals,en una derrota en tota regla de les classes populars del 99% de la població.
Per guanyar la batalla de les idees , els progressites hem de passar a l'acció i explicar les mentides de la dreta sobre la crisis les seves causes i les solucions que proposem i oferir la nostra alternativa a curt i llarg termini.