domingo, 14 de diciembre de 2014

SANT CUGAT : UNS COMPTES MUNICIPALS POCS CLARS.
El proppassat dia 4 de desembre, en el Diario.es, vaig llegir un article signat per en Pere Rusiñol titulat “Cosas Extraordinarias que suceden en Cataluña”(1) en el que, en contraposició al discurs de CiU segons el qual Madrid ens roba, relatava “el pelotazo” realitzat per el banc brasiler BTG Pactual ,en la venda de les seves accions del túnel de Vallvidrera.

El BTG Pactual les va adquirir fa uns 2 anys  per només 59,5 milions, i ara les ha venudes per 146,65 milions d’euro amb un guany de 86,9 milions.
L’explicació donada per la Generalitat és que la diferència de preu revela que la situació és ara molt millor i que simplement demostra que ha tornat l’apetit inversor.
Un guany, segons l’autor de l’article, que podria tenir relació amb el fet que l’esmentat Banc va participar en la major privatització de la història de la Generalitat com a integrant minoritari d’un consorci liderat per Acciona, que es feia amb la gestió d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
L’increment espectacular del preus de les participacions sembla indicar que el procés de venda d’aquest patrimoni públic no s’ha fet bé i que s’haurien malvenudes les participacions que tenien les administracions públiques en mans de la Generalitat i l’ajuntament de Sant Cugat.
En la liquidació del pressupost de l’any 2013 de l’ajuntament de Sant Cugat he pogut verificar que hi consta un ingrés extraordinari de 667.724 euros per la venda de les accions de TABASA

Aquest ingrés extraordinari m’ha recordat que la gestió econòmica financera de CiU en l’ajuntament de Sant Cugat al llarg d’aquest últims 5 anys ha estat marcada per la realització d’altres d’ingressos extraordinaris.
L’any 2009(2) l’Ajuntament, aleshores presidit per l’alcalde Recoder, va forçar a l’empresa SOREA l’acceptació del retorn de l’escreix de dotació d’amortització acumulada dels béns revertibles d’aquest concessionari municipal per un import de quasi  15 milions d’€.
Aquest ingrés extraordinari acordat just abans d’acabar l’any 2009 va permetre al govern municipal tancar l’exercici pressupostari amb un resultat positiu de només 1.905.634,72 €.
L’interventor en el seu informe assenyalava respecte a aquest ingrés que "ha tingut un significat pressupostari de gran impacte en els DRN (del capítol 5 d’ingressos) i en les operacions corrents, en el resultat pressupostari i romanent de tresoreria per a despeses generals d’aquest exercici pressupostari municipal del 2009,realment es pot afirmar que ha estat del tot un fet extraordinari, únic i de difícil repetició.”

EL tancament del pressupost de l’any 2010(3) va registrar la previsió d’un  altre ingrés extraordinari de 15,4 M  amb càrrec a PROMUSA , l’empresa municipal d’habitatge.
El govern municipal per maquillar la seva nefasta gestió pressupostaria va convertir de forma temerària a PROMUSA en deutor d’aquest import que hauria d’aconseguir cobrar com a cànon d’una futura licitació i posterior adjudicació de l’explotació de “Mira-sol Centre".

L’interventor en el seu informe remarcava:
”…difícil repetició com és el fet de la previsió dels ingressos de cànon concessionals de l’explotació de l’anomenat “Mira-sol Centre” i Volpelleres per a la seva futura licitació i gestió a càrrec de Promusa quan s’adjudiqui a un possible licitador que realitzi aquest ingrés concessional i que ha generat que de moment que es comptabilitzi com a DRN, però degut a que encara no s’ha adjudicat per part de l’empresa municipal PROMUSA no s’ha efectuat aquest ingrés per aquest concepte demanial”. (4)

El maquillatge del resultats dels  comptes municipals d’aquest dos anys mitjançant uns  ingressos extraordinaris de 15M d’€ (Sorea i Promusa) han evitat un resultat negatiu  entre ingressos i despeses anuals.

El destí d’aquests ingressos extraordinaris ha esta per cobrir despesa corrent i per això l’any 2010 de nou hi havia desequilibri negatiu entre ingressos i despeses i es va tenir de recorre a un nou ingrés extraordinari.

Respecte a l’ingrés de SOREA, el govern municipal hauria pogut destinar aquests diners per finançar millores del servei o no pujar les tarifes de consum.

S’hauria d’analitzar si SOREA al fer aquest pagament, i per tant perdre una font de finançament sense cost, ha mantingut o no el nivell d’inversions en el servei.


Aquests ingressos extraordinaris que apareixen en els comptes municipals es mereixen una major explicació per part del govern municipal i la creació d’una comissió d’investigació per aclarir la gestió dels diners dels contribuents.

“Solament quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o baix quins criteris actuen les nostres institucions podrem parlar que els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent, i que demanda participació.”

Es el que diu el preàmbul de la llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en vigor des de el proppassat  dia 10 de desembre. 

 (4)En la liquidació del pressupost 2013 de l’ajuntament figura encara pendent de cobrar aquesta quantitat de Promusa.No hay comentarios:

Publicar un comentario