miércoles, 10 de diciembre de 2014

SANT CUGAT,CIUTAT D'ESPANYA AMB UNA MAJOR DESIGUALTAT DE RENDA.La dada apareix en la primera base de dades sobre renda local, elaborada per la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) a partir de la informació de l'IRPF de 2007, i revela que el 1% dels contribuents de Sant Cugat acumula el 21,1% de la renda de total del municipi. (1)

Sant Cugat ocupa la tercera posició de les 15 ciutats espanyoles amb més desequilibris en la renda, segons la base de dades de Fedea presentada recentment.(veure quadre)

Una desigualtat en la renda dels habitants del municipi que corresponen al 2007 i que avui, sense dubta, ha crescut pels efectes de la crisi, de les polítiques neoliberals d’austeritat en la despesa pública i de la retallada en els drets laborals.

Aquesta desigualtat en els ingressos de les famílies de Sant Cugat no s’ha vist compensada, al contrari, en la gestió de la despesa municipal dels govern de CiU.El pressupost municipal ha beneficiat proporcionalment  més les famílies amb renda alta i tenim un bon exemple en l’àmbit cultural.

El pressupost 2014 del O.A.M Centre Cultural de Sant Cugat (2) destina mes diners al funcionament del teatre auditori que al del servei de les biblioteques municipals.

Els usuaris i usuàries del teatre auditori i de les biblioteques, el seu nombre i el seu nivell de renda, d'un i altre servei, es molt diferent.

Les biblioteques tenen, entre altres beneficis, el potenciar la lectura entre els escolars reduint així el fracàs escolar i els prepara per superar amb èxit l'educació postobligatòria. 

Les biblioteques afavoreixen la igualtat d’oportunitats i eviten nous processos de desigualtat o exclusió derivats de fenòmens relacionats amb el coneixement i la informació

La política cultural de CiU en el govern municipal ha  ignorat a consciencia una realitat social i cultural de desigualtat o exclusió derivats de la marginació d’accés a la cultura.

El pla d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020, que va aprovar en el seu dia la Generalitat, va posar de manifest el dèficit del municipi en biblioteques.

(1) El Pais 30 nov. 2014No hay comentarios:

Publicar un comentario